Tag Archives: sandgjutning

Sandgjutning

Även om man talar om sandgjutningen som en process som kan väljas istället för exempelvis pressgjutning så innefattar denna tillverkningsmetod en mängd variabler. Man använder sig till exempel av olika slags formar som innefattar olika typer av sandblandningar. Dessutom kan tillverkningsprocessen med sandgjutning se lite olika ut beroende på det material som ska formas och

Read More