Tag Archives: Pressning

Pressning inom tillverkningsindustrin

Metallbearbetningen har haft en stor betydelse för vårt moderna industrialiserade samhälle. Utvecklingen av nya och bättre tillverkningsmetoder har ökat effektiviteten och kvaliteten på det arbete som utförs inom industrin. Arbetsmetoderna är många och i vissa fall väldigt avancerade och sofistikerade. Ett vanligt sätt att bearbeta metall är pressning, som egentligen är ett samlingsnamn för flera

Read More