Sandgjutning

Även om man talar om sandgjutningen som en process som kan väljas istället för exempelvis pressgjutning så innefattar denna tillverkningsmetod en mängd variabler. Man använder sig till exempel av olika slags formar som innefattar olika typer av sandblandningar. Dessutom kan tillverkningsprocessen med sandgjutning se lite olika ut beroende på det material som ska formas och hur detta får torka och stelna. Det här är minst sagt en spännande metod som fortfarande är högst aktuell både internationellt och i Sverige i industritäta zoner som till exempel Gnosjöregionen. Här kan du läsa mer sandgjutning >

Sandgjutning med sandform

Det som gör att man kallar sandgjutning för sandgjutning är förstås att man använder sig av en sandform. Med den här tekniken så formar man för det mesta metall och glas. Syftet kan vara konstnärligt men det vanligaste är ändå att man tillverkar delar och föremål för industrin och då särskilt i olika metallmaterial. I sandformen så finns det sand som har packats och som håller ihop med hjälp av ett bindemedel. Bindemedlet kan vara en olja men här utvecklas tekniken och nyare sandformar har annorlunda struktur och nya ingredienser för att skapa en effektivare gjutningsprocess.

En miljövänlig tillverkningsmetod

Det fina med sandgjutningen är att man kan säga att detta är en mycket miljövänlig metod. De material som ingår i sandformen går att återanvända och det är ju riktigt bra då man använder varje form enbart för ett tillverkningstillfälle. Det blir alltså lite spill av själva formen som inkluderar material som inte är skadliga för människa och miljö. När man ska plocka av formen av det färdiga gjutgodset så krävs inte mycket kraft för detta vilket spar på energi och arbetstid.

Historia

Man tror att sandgjutningen användes så tidigt som 700 år före vår tidsräkning och kanske tidigare. Det är känt att den Assyriske kungen Sennacherib skapade stora bronsstatyer som vägde uppåt 30 ton med hjälp av formar som var gjorda i lera, det vill säga sand. I senare tid, under början av 1920-talet, så kom Ford att använda sig av denna tillverkningsmetod för att tillverka bilar. I och med att miljontals bilar kom att tillverkas så automatiserades sandgjutningstekniken för bättre ledtider. Under slutet av 1900-talet så förfinades tekniken och man utvecklade olika typer av formar för olika material.

Svenska verkstäder

Dagens svenska verkstäder kan erbjuda sandgjutning som ett gott alternativ till andra gjutningsmetoder. Sandgjutningen går bra att använda till enstaka exemplar såväl som till större serier. När man planerar ett projekt så ser man på möjligheterna till att jobba så kostnadseffektivt som möjligt. Det här gör att kunden kan få en skräddarsydd lösning där sandgjutning enbart kommer att användas då detta lönar sig bäst. Dessutom så följs sandgjutningen av viktiga efterbearbetningsmetoder som leder till färdiga delar och produkter som sedan används inom näringsliv och industri världen över.