Pressning inom tillverkningsindustrin

Metallbearbetningen har haft en stor betydelse för vårt moderna industrialiserade samhälle. Utvecklingen av nya och bättre tillverkningsmetoder har ökat effektiviteten och kvaliteten på det arbete som utförs inom industrin. Arbetsmetoderna är många och i vissa fall väldigt avancerade och sofistikerade. Ett vanligt sätt att bearbeta metall är pressning, som egentligen är ett samlingsnamn för flera olika moment där man på olika sätt formar, bockar och veckar plåt. Även om bearbetningen numera oftast utförs av maskiner så bygger den på samma grundteknik som de forna smederna använde när de med hjälp av en en slägga för hand formade olika föremål.

Pressning med hjälp av maskiner

Vid pressning används en maskin som med stor kraft slår plåten till önskad form. Pressningen av plåt brukar börja med att man spänner fast plåten på maskinens nedre del. Övre delen av maskinen har ett pressverktyg med samma form som man vill att arbetsstycket ska anta. Med väldig kraft slås verktyget sedan mot plåten upprepade gånger tills den börjar anta samma form. Verktyget kan bytas ut på maskinen beroende på om plåten ska bockas skäras eller veckas. Olika verktyg behövs vid tillverkning av varje unik komponent.

Att pressa stora föremål

Presskraften brukar mätas i ton och varierar beroende på plåtens tjocklek och hårdhet. De riktigt stora pressarna har ända upp till 2000 ton i nedslagskraft. Vid bearbetning av större plåtar används stora maskiner och man tar hjälp av robotar för att genomföra tunga lyft och inmatningen i dem. De största plåtpressarna brukar användas av underleverantörer till bil-, ventilations- och vitvaruindustrin. När man pressar stora objekt används ofta en automatpress. Den styrs av ett datasystem som går att förprogrammera. Vid exempelvis pressning av aluminium måste man lägga in rätt variabler i systemet för att se till att maskinen utför arbetet på ett sätt som är anpassat till det material som ska pressas. Automatpressen har hög precisionsförmåga och kan därmed böja och forma delar som är färdiga för användning.  I och med att stora delar av bearbetningen har automatiserats gör det att operatörerna får mer tid över som de kan lägga på planering och utveckling. Det bidrar till en högre produktkvalitet i slutändan.

Pressmetoder

Det finns flera metoder för att pressa olika material. Vilken press som används beror på vilka arbetsmoment som ska utföras. Hydraulpressar brukar till exempel användas när djupa slag ska utföras. Presskraften är konstant och kraftfull. Den används med fördel på grova material. Vid tillverkning av små komponenter lämpar sig en automatpress bättre. Med en sådan press kan man producera stora volymer på kort tid. Eftersom automatpressarna går att programmera är det relativt lätt att ställa in mindre detaljer på dem, såsom design och layout. Läs mer om pressning här.