Gjutning i aluminium

När man ska skapa delar av aluminium så väljer man ofta att gjuta. Det finns huvudsakligen två metoder som används för detta och dessa är sandgjutning och så pressgjutning. Vilken metod man väljer för gjutning i aluminium beror mycket på vad som ska produceras och i hur många exemplar. För större volymer så är pressgjutningen

Read More

Sandgjutning

Även om man talar om sandgjutningen som en process som kan väljas istället för exempelvis pressgjutning så innefattar denna tillverkningsmetod en mängd variabler. Man använder sig till exempel av olika slags formar som innefattar olika typer av sandblandningar. Dessutom kan tillverkningsprocessen med sandgjutning se lite olika ut beroende på det material som ska formas och

Read More

Gjutformar

När man talar om formar för gjutning så kallas dessa ibland för kokill. Kokill är dock inte en gjutform som kan användas för all gjutning. Kolkillen är nämligen främst för metallproduktion och man kan ju gjuta i en mängd olika material. Formarna som används kan vara permanenta eller engångsformar som man slänger efter varje gjutningsomgång.

Read More

Pressgjutning

Idag så pressgjuter man allt från delar i bilmotorer till komponenter som ska användas inom andra industrier som till exempel livsmedelsindustrin. Pressgjutningen är en högeffektiv metod som tyvärr fortfarande är rätt kostsam. Det är maskinerna och formarna som används som kostar mycket att ta fram och underhålla och det är därför som man använder pressgjutningen

Read More