Industriautomation inom svensk industri

Svensk industri förlitar sig på automatik och det här är något som bara intensifieras i takt med att nya program och maskiner utvecklas. Samtidigt så kan man se att svensk industriautomation tar hänsyn till det som redan finns på de svenska verkstadsgolven. Det är inte så att man kastar de verktyg och fungerande arbetslinjer som redan finns bara för att ny teknologi tillkommer. Istället så skapas maskiner som kan kommunicera med det som redan finns på plats tack vare bra datorprogram och duktiga operatörer.

Automatiska processer med industriautomation

Där man förr fick stå med en slägga och svets så matar man nu in plåten i en maskin som gör precis samma sak utan någon som helst värmeutveckling. Idag sker bockning, fräsning och många andra verkstadsdiscipliner helt automatiskt. Man jobbar med processautomation som gör detta möjligt och som säkrar att man får resultat som är helt i enlighet med de planer man har för en del eller komplett produktion.

Äldre och nyare maskiner

Det är spännande att se hur snabbt en maskin blir gammal inom modern svensk industri. En gammal maskin idag kanske bara har några år på nacken och då kan man ju inte kassera den bara för att det kommer nya lösningar som är effektivare. Lösningen på det hela är att man integrerar systemen så att de nya och de gamla maskinerna kan jobba tillsammans. Det finns svenska företag som jobbar inom industriautomation och som ser till att det här blir möjligt genom att erbjuda de program som krävs för att kommunikationen mellan olika maskiner och datorer ska flyta på som tänkt.

Läs mer