Gjutning av moderna fördröjningsmagasin

Hur hade världen sett ut om vi inte hade haft smarta dagvattensystem under marken? Det är det inte många som är medvetna om. Systemen med dagvattenkassetter och fördröjningsmagasin syns inte då de är nedgrävda under parkeringsplatser, vid vägar, och i trädgårdar. Men det märks om de inte finns på plats då det börjar regna ihärdigt. När vatten inte kan ledas bort på ett effektivt sätt så blir det översvämning. Stora översvämningar stör infrastruktur och lamslår trafiken. Med gjutning av plastkomponenter som ska leda bort dagvatten så får man perfekta former och system som fungerar precis som de ska.

Perfekta fördröjningsmagasin

Ett perfekt system kommer att klara stora mängder vatten. Det här ställer stora krav på installation såväl som på varje del av systemet. Dagvattenkassetter samlar upp regnvattnet som kan komma via brunnar eller direkt från marken. Från kassetten så leds vattnet vidare i rör till fördröjningsmagasin där det kommer att sakta ner på fart. Från magasinet så kan vattnet tas vidare ut i naturen eller till avloppssystem.

Ett perfekt system klarar stora mängder vatten och kommer också att hantera vattnet på rätt sätt. Det kan i vissa fall innebära filter som gör att man inte släpper ut smuts hur som helst i naturen. Beroende på var systemet ska installeras så måste det vara planerat på ett visst sätt. En villatomt kanske inte behöver mer än en eller två dagvattenkassetter medan parkeringen vid köpcentret behöver något som är lite mer avancerat.

Skräddarsydda dagvattensystem

För att ett dagvattensystem ska fungera på rätt sätt så måste det planeras väl. Man betänker hur de olika delarna ska kopplas ihop och gjuter sedan fram dessa i bra plastmaterial. Tillverkningsprocessen kan liknas lite med pressgjutning av metaller där man pressar smält metall med högt tryck in i en gjutform. Gjutningen ger delar med exakta mått och det behöver man då systemet ska kopplas samman.

I och med att man kan jobba med exakta mått och standardstorlekar så är det inte besvärligt att uppdatera. Det går att lägga ner fler fördröjningsmagasin i marken då detta behövs och eventuellt koppla till fler dagvattenkassetter. Dessutom så kan det ju vara så att man vill gå från att släppa ut regnvattnet i marken till att skicka det vidare till avloppsystem. Med modern konstruktion och rörsystem som är enkla att hantera så kan man snabbt ändra om. Nya delar kan tillverkas snabbt och användas för att byta ut äldre rör och magasin eller för att utöka systemet på önskat sätt.

Varje plats får ett skräddarsytt dagvattensystem som man på kort tid kan uppdatera då det behövs. De som ska jobba med att gräva upp och koppla om får ett lättare arbete tack vare att plastmaterialet i fördröjningsmagasin och rör är så pass lättviktigt.