Gjutning i aluminium

När man ska skapa delar av aluminium så väljer man ofta att gjuta. Det finns huvudsakligen två metoder som används för detta och dessa är sandgjutning och så pressgjutning. Vilken metod man väljer för gjutning i aluminium beror mycket på vad som ska produceras och i hur många exemplar. För större volymer så är pressgjutningen det bästa alternativet.

Gjutning i aluminium med sandgjutning

När man använder sig av sandgjutning för gjutning i aluminium så använder man sig av permanenta formar som har sand som en del av formen. Det är mycket viktigt att man förbereder formen på rätt sätt och här kan man använda sig av lite olika blandningar av sand för att ta fram formen. Man använder sig ofta även av sand för att skapa de ihåliga delarna av formen där den smälta metallen kommer att stelna för att anta rätt form. Det här är en teknik som anses vara kostnadseffektiv men som precis som pressgjutningen helst bör användas för större volymer.

Pressgjutningsteknik

När man jobbar med pressgjutning så använder man sig av permanenta formar som skapas av metall såsom järn eller stål. Det finns lite olika processer för pressgjutning men de flesta går ut på att man använder sig av högt tryck för att pressa in den smälta metallen i formen. Det här leder till exakthet och mycket fin yta. Det finns även metoder där man inte använder sig av press men dessa är inte så populära. På senare tid så har vakuumtekniken blivit mycket vanlig och den anses ge riktigt fina resultat.