Allt i en och samma maskin med excenterpressning

Numera så är det ganska vanligt att se excenterpressar på verkstadsgolven och det här beror på att man på många sätt får allt i en och samma maskin med denna teknik. Man kan säga att excenterpressning går ut på att man använder sig av en cirkulär rörelse som överförs till en linjär rörelse och ett slag som kan forma olika material. Det vanligaste är dock att man använder sig av excenterpressen för metall produktion eftersom metallen behöver den här styrkan och precisionen för att formas på bäst sätt. Tiden då en smed värmde upp metall och hamrade denna till rätt form är över för nu är det maskinerna som jobbar hårt fysiskt medan operatörerna hjälper till med hjärna för rätt programmering.

Excenterpressning för färdig produkt

Det som ofta leder till att produktioner blir tidskrävande är att man måste klara av så många olika moment för att nå en färdig produkt. En detalj av metall kan gå igenom följande moment innan den sitter på plats:

  • Ytbehandling av plåten som ska formas
  • Bockning
  • Beskärning
  • Svetsning
  • Ytbehandling
  • Montering

Det är klart att man med excenterpressning inte klarar saker som ytbehandling och svetsning i en maskin men många gånger så kan man rentav slippa dessa moment. I excenterpressen så kan slagen riktas så att delen formas till utan att man ska behöva mata in den i en annan maskin. På så vis kan man mata in plåt för att sedan få ut en detalj som i praktiken kan användas som en färdig produkt.

Spar på kraft och tid

Excentermekaniken är otroligt viktig då den spar på kraft och tid. Operatören frigörs från fysiskt krävande arbetsuppgifter och kan därmed fylla en helt annan roll och överse en produktion som är massiv men snabb. Excenterpress företag kan tillverka tusentals komponenter på mycket kort tid. Varje del håller exakta mått i enlighet med det som har planerats.

Verkstäder med excenterpressar

När man vill effektivisera sin produktion så kan man inte bara förlita sig på excenterpressning som ett sätt att få ut så många arbetsmoment som möjligt från en och samma maskin. För att detta ska bli möjligt så måste man vända sig till en metallverkstad med god erfarenhet och förmågan att tänka kreativt. Moderna excenterpressar i moderna verkstäder kommunicerar effektivt med datorer men man måste programmera på rätt sätt för att verkligen få den effektivitet och höga kvalitet som man är ute efter. Som ny kund så kan man alltid be om referenser för att ta reda på hur tidigare produktioner skötts. Många gånger så ser man ju fram emot ett längre samarbete där det gäller att planera på rätt sätt inför varje komponent som ska tas fram.